ABECEDA INTERNETU

internet, software, bezpečnost

Slider

Rozdělení softwaru

Software (neboli programové vybavení) je v informatice souhrnný název pro všechny počítačové programy používané v počítači, které provádějí nějakou činnost. Definovat software lze i tak, žesoftware je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě fyzických součástí počítače).

Rozdělení softwaru

Podle funkce můžeme software rozdělit na několik skupin:

 • systémový software – umožňuje efektivní používání počítače
  • firmware – software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení…)
  • operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy
   • jádro operačního systému (včetně ovladačů zařízení)
   • pomocné systémové nástroje – pro správu operačního systému (formátování disků, nastavení oprávnění, utility, démoni…)
 • aplikační software – umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost, například:
  • kancelářské balíky: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program…
  • grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor…
  • vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač…
  • zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.

Podle finanční dostupnosti můžeme software rozdělit na:

 • freeware
 • shareware
 • komerční software

Vtip dne

Copyright © 2017 SKG